MDOGS   
                                                                         Tel. 06-50 66 80 56             

TRAINING EN BEGELEIDING VOOR PUPS EN HONDEN, OPVOEDING, DETECTIE, GEDRAGSTHERAPIE VOOR PROBLEEMGEDRAG BIJ HONDEN 

WERKEN MET HONDEN IN DIENST VAN HET WELZIJN, 
DE BASIS VOOR EEN HOND IN BALANS
-fysiek, mentaal, emotioneel-

Behoeften van de hond
Het is belangrijk om te voldoen aan de behoeften van je hond in het kader van welzijn. Op fysiek, mentaal en emotioneel vlak voor een mooie balans. Probeer je hond vrijheid te geven in het maken van goeie keuzes en onnodige stress te voorkomen.
Het creëren van voorspelbaarheid, beïnvloedbaarheid en daarbij rust en veiligheid voor je hond zijn van wezenlijk belang. Een hond is een individu. Kijk naar het karakter, het gedrag van de hond en de typische eigenschappen van het ras. Kijk naar de behoeften van de hond, zodat hij goed kan functioneren vanuit realistisch oogpunt. 

 

Training
MDogs training is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op hondengebied. We kijken naar gedrag en lichaamstaal en de hond als individu. Dmv positieve bekrachtiging leert de hond gewenst gedrag aan, waarbij we stem-, voer- en spelbeloning gebruiken. Het gebruik van voerbeloning is een effectieve manier om je hond nieuw gedrag aan te leren, het versnelt het leerproces en je versterkt de band tussen jou en je hond. 


Trainingsmethode
De trainingsmethode is persoonlijk en praktijkgericht, waarbij we kijken naar individueel gedrag en niveau van de hond. 
We houden rekening met rasgebonden eigenschappen en het unieke karakter van de hond.
En niet onbelangrijk, t
rainen moet leuk zijn, voor hond en baas!
Dit gebeurt zonder het gebruik van dwang, pijn of intimidatie, zonder correctie- of hulpmiddelen als gentle-leader, slipketting e.d.


Een hond heb je 24-7

Een hond leert continu door het maken van associaties, ook wanneer je als eigenaar 'niks' met je hond doet. Als hondeneigenaar wil je je hond goed gedrag aanleren, maar onbewust leren we onze hond ook allerlei ongewenst gedrag aan.

Denk bv aan spelen met je handen (i.p.v. een speeltje) met je pup/jonge hond, waardoor het later voor de hond logisch is om in handen te gaan bijten tijdens spel, want dat is hem immers aangeleerd; 'spelen met handen'.
Of neem het klassieke voorbeeld waarbij een hond opspringt en aandacht krijgt in de vorm van negatieve aandacht en de hond dit ervaart als een 'leuk spel' door het wegduwen met handen etc.
Dit soort dingen kun je allemaal voorkomen en/of naar je hand zetten als je de leerprincipes van de hond begrijpt. 
Mijn doel is het geven van inzicht en kennis van de hond, zijn gedrag en lichaamstaal, leerprincipes, zodat je dit als hondeneigenaar zelfstandig kan gaan toepassen in het dagelijks leven.

Je krijgt uitleg wat een hond nodig heeft om zich sociaal te kunnen gedragen en hoe je dit op een positieve manier kunt beïnvloeden. We werken aan een betere balans; het versterken van de band tussen hond en baas, zorgen dat de hond meer zelfvertrouwen opbouwt en meer vertrouwen in de baas krijgt, waardoor de gehoorzaamheid op een natuurlijke wijze toeneemt.
Het is belangrijk dat men open staat voor mijn visie en bijbehorende lesstof.
Het is belangrijk dat men tijd wil investeren in de hond en met het geleerde aan de slag gaat buiten de lessen om.

Tijdens de les krijg je de nodigde informatie, handvatten en oefeningen om in praktijk te brengen of eerder gezegd als manier van leven in te bouwen. H
et daadwerkelijke trainen, oefenen met je hond gebeurt vooral buiten de lesuren op de hondenschool. Het is een kwestie van geven en nemen, veel investeren en geduld hebben.