MDOGS   
                                                        Wassenaar - Tel. 06-50 66 80 56           

GEDRAGSTRAINING EN BEGELEIDING VOOR PUPS, PUBERS, VOLWASSEN HONDEN, SENIOREN;
PUPPY SOCIALISATIE, DETECTIE, RIDGEBACKS ONLY, TECKELS ONLY, FREESTYLE IN HET BOS, GEDRAGSTHERAPIE. 

WERKEN MET DE HOND VANUIT WELZIJN-
DE BASIS VOOR EEN ONTSPANNEN EN TEVREDEN HOND 

-fysiek, mentaal, emotioneel-

Welzijnsbehoeften van de hond
Het is belangrijk om tegemoet te komen aan de behoeften van je hond. Een balans creëren op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Een hond is een individu met intrinsieke motivaties en ras typische eigenschappen. Geef je hond keuzevrijheid waar het kan, niet meer vrijheid dan hij aan kan, zorg voor de nodige begrenzing om negatieve ervaringen en onnodige frustratie en stress te voorkomen.
Creëer voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid voor je hond, zorg dat hij zich veilig, ontspannen en tevreden voelt.
Een hond is een individu met een uniek karakter.  

 

Trainen op Emotie & Gedrag 
MDogs werkwijze is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op hondengebied. We kijken naar achterliggende emoties van gedrag van de hond. 
 

Trainingsmethode
We maken gebruik van management, beloningen, begrenzing, keuzevrijheid. 
We gebruiken stem-, voer-, spel- en intrinsieke beloning om de hond gewenst gedrag aan te leren.
Gebruik van voer versnelt het leerproces en beïnvloed de emoties van je hond op een positieve manier. Het versterkt de band tussen jou en je hond. 
Belangrijk; t
rainen moet leuk zijn, voor hond en baas! Het is een communicatie met tweerichting.
Er wordt getraind zonder dwang, pijn of intimidatie, zonder gebruik van correctie- of hulpmiddelen.


Een hond leert 24-7 

Een hond leert door het maken van associaties, dit is een continu proces, ook wanneer je als baasje 'niks' met je hond doet. We willen de hond goed gedrag aan te leren, maar onbewust leren we onze hond ook allerlei ongewenst gedrag aan.

Veel situaties kun je voorkomen en naar je hand zetten als je de leerprincipes van de hond begrijpt. 
Mijn doel is het geven van inzicht en kennis van honden, gedrag, lichaamstaal en leerprincipes, zodat je dit als hondenbaas zelfstandig en praktijkgericht kan toepassen.

Wat heeft een hond nodig om zich sociaal te kunnen gedragen en hoe kun je dit op een positieve manier beïnvloeden. Werken aan een balans in het geheel; een sterke vertrouwensband, een hond die zich veilig voelt, een hond met zelfvertrouwen, verfijnde communicatie waaruit een natuurlijke gehoorzaamheid volgt.
Het is belangrijk dat je open staat voor de MDogs visie en bijbehorende leerstof.
Het is belangrijk dat je kan en wil investeren in je hond en met het advies en handvatten aan de slag gaat. 

Een uurtje trainen per week op de hondenschool is niet voldoende, het is de kunst om het je eigen te maken en als een levensstijl te zien.