MDOGS - Maatwerk voor honden  
                                                                                                                           Wassenaar  06 - 50 66 80 56       

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanmelden voor een les/cursus/workshop verplicht tot betaling hiervan. 
Het gehele bedrag dient voor aanvang van de eerste les c.q. workshop per bankoverschrijving voldaan te worden. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk. 
Inschrijving voor een cursus, workshop of lezing verplicht tot betaling.
Het akkoord gaan met de offerte voor een te geven workshop verplicht de aanvrager tot betaling.
Honden die niet zijn ingeënt, worden niet toegelaten bij de lessen/workshop. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de nodige inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn. Bij eventuele twijfel zal het inentingsboekje ter inzage worden gevraagd. 

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken. Deelname aan cursussen en workshops is geheel voor eigen risico. MDogs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of workshop of andere activiteiten georganiseerd door MDogs. MDogs is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus, workshop of andere activiteiten georganiseerd door MDogs. U dient voor de aanvang van de cursus of workshop een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let op dat ook uw hond(en) zijn mee verzekerd.

Alle cursisten dienen ruim op tijd aanwezig te zijn. Tijdens de les of workshop van MDogs dienen de honden aangelijnd te zijn, tenzij anders aangegeven door de instructeur van MDogs. Tijdens de les of workshop van MDogs mogen honden onderling niet spelen, tenzij anders aangegeven door de instructeur van MDogs. De kleding en schoeisel van de cursisten dient afgestemd te zijn op het trainen met honden.
Tijdens de cursussen en workshops dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig en een riem van ca. 1.50 meter. Slipkettingen en/of andere hond-onvriendelijke materialen of hulpmiddelen zijn niet toegestaan tijdens de cursussen of workshops van MDogs. Het spreekt voor zich dat de honden voor aanvang goed uitgelaten dienen te zijn. Eventuele ontlasting van de hond op en om het trainingsterrein van MDogs moet opgeruimd worden. 

Bij het werken met dieren is er geen 100% garantie op het resultaat, omdat dit grotendeels afhankelijk is van uw eigen inzet, tijdens maar zeker ook buiten de cursus. Indien u, uw partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, ga ik ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor medecursisten. Het is toegestaan om een partner of ander familie lid mee te nemen naar de cursus/workshop/lezing, maar geen derden die geen deel uitmaken van het gezin waar de hond in leeft.
Eventuele afgelasting van lessen vanwege vakanties of ziekte worden tijdig bekend gemaakt. 
Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist eerst overleg te plegen met de instructeur voordat hij/zij op de les of workshop verschijnt.
Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts. Mocht de hond in kwestie niet in de groep kunnen functioneren door angst of agressie dan zullen de groepslessen worden omgezet in privébegeleiding. 

MDogs behoudt zich te allen tijde het recht voor om cursisten te weigeren.

Ten aanzien van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) regeling :
Er worden foto's/filmpjes gemaakt tijdens de lessen en workshops, welke gebruikt worden als reclame/PR en referenties voor MDogs en geplaatst worden op o.a. website, Facebook of Instagram e.d. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit uiteraard aangeven. Het is niet toegestaan door derden de bij MDogs gemaakte foto's en filmpjes te gebruiken voor zakelijke doeleinden.

De persoonlijke en/of adresgegevens van cursisten zijn ten behoeve van eigen communicatiedoeleinden en voor de administratie. Alle gegevens worden beveiligd bewaard zodat er geen onbevoegden bij kunnen.