MDOGS - Maatwerk voor honden  
                                                                                                                           Wassenaar  06 - 50 66 80 56       

Welke gedragstherapeut wil je als begeleiding?

Een kynologisch gedragstherapeut is niet beschermd bij de wet. Iedereen mag zich hondengedragstherapeut noemen, zonder enige vorm van opleiding.
Het is van wezenlijk belang dat je een gediplomeerd hondengedragstherapeut raadpleegt die aantoonbaar een erkende opleiding heeft gevolgd en afgerond. Je hebt een deskundig iemand nodig die werkt op basis van wetenschappelijk onderzoek naar hoe honden effectief kunnen worden getraind zonder gebruik van straf, dwang, intimidatie of angst. Een trainer die de hond ziet als individu, kijkt naar oorzaken van gedrag en maatwerk levert. 

Het gaat om kennis van honden en hondentaal, kennis van leerprincipes bij honden (hoe de hersenen functioneren) en recente wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van honden. 

Als gecertificeerd gedragstherapeut maak ik deel uit van het professionele netwerk van DogVision.
Kijk voor meer info of om de netwerkkaart te bekijken op de website van DogVision.


Ga daarom niet in zee met trainers die zichzelf allerlei mooie titels toedichten, bv hondencoach, life-coach, hondenexpert, hondenfluisteraar enz, zonder aantoonbare opleiding.  Veel van dit soort trainers hebben überhaupt geen opleiding gevolgd en zijn gewoon als kind opgegroeid met honden en verwijzen hier naar wat betreft hun kennis. Of men zegt opgeleid te zijn door e.o.a. bekendheid/goeroe, bv Cesar Milan; dit is nota bene iemand die zelf geen opleiding op het gebied van honden heeft genoten. Wat niet weg neemt dat Cesar Milan een fantastische uitstraling heeft, goed is in de omgang met mensen en commercieel en qua marketing ijzersterk. Echter bij de werkwijze van deze en vele andere hondenfluisteraars is slechts sprake van een 'quick fix'; een ogenschijnlijk snel resultaat, wat valse hoop geeft. Er wordt namelijk geen enkel nieuw gedrag aangeleerd, het is van tijdelijke aard en geen blijvende oplossing.

Veel trainers claimen dat je ten alle tijden de 'alpha leider' moet zijn, hieruit blijkt al direct hun ondeskundigheid. Ouderwets advies zoals bv als eigenaar altijd als eerste door de deur, de hond mag nooit voor je uit lopen, de hond mag pas eten nadat je zelf hebt gegeten, je moet de hond negeren bij thuiskomst, de hond negeren als hij uit eigen initiatief met je wil spelen, hond mag niet op de bank of hoger dan jouw plaats etc etc. Dit zijn allemaal achterhaalde feiten en methodes. 
Je moet je hond juist begeleiden, sturen, focussen op leren wat WEL de bedoeling is, weliswaar met regels en begrenzing, maar ook vrijheden en vooral samenwerking. Zonder gebruik te maken van domineren of fysiek straffen. 
Ondeskundige trainers doen ook vaak alsof ze weten hoe je met pittige, sterke rassen om moet gaan, menen dat deze hard aangepakt zouden moeten worden... Dit is regelrechte onzin, elke hond heeft dezelfde soort hersenen en leert in de basis op dezelfde manier.

Vermijd trainers die werken volgens de 'dominantie theorie', vermijd trainers die gebruik maken van angst, dwang, intimidatie of fysieke straffen. Deze 'trainers' maken gebruik van  hond-onvriendelijke hulpmiddelen (sliplijn/ketting, shockband, anti-blafband, prikband). Ze hebben doorgaans hetzelfde advies voor elke vorm van probleemgedrag, namelijk de hond een dun (slip) lijntje omdoen, vooral hoog in de nek, achter de oren, omdat het daar het meest gevoelig is... en af en toe een ruk(je) geven. Zeg nou zelf, dat klinkt toch niet gezond?! Oftewel je gaat je hond doelbewust pijn doen, als hij niet doet wat je zegt, of bv 'niet netjes naast je blijft lopen'. Triest om op zo'n manier met je beste vriend om te gaan. De hond in zijn nekvel grijpen want dat is de natuur... ook dit is geheel achterhaald. Ten eerste zijn wij niet de moederhond, dat is al een wezenlijk verschil en ten tweede doet de  moederhond doet dit op een heel specifieke manier en met andere achterliggende bedoelingen. De hond als correctie in z'n zij prikken, op de grond vastpinnen, de alpha-rol gebruiken etc. zijn allerlei manieren die zeer hond onvriendelijk zijn en de hond slechts dwingen om te doen wat je zegt. De hond zal misschien wel gaan doen wat je zegt, maar dat is puur uit angst om pijn te voorkomen of te vermijden en dat is geen goede basis als training.
Een aversieve manier van werken wekt juist meer frustratie en agressie op bij de hond in kwestie en het schaadt de band met je hond. Deze hond onvriendelijke werkwijze is zeer achterhaald en is bewezen schadelijk te zijn voor de hond. Het lijkt in eerste instantie misschien te werken, maar het is slechts oppervlakkig. Precies zoals je op televisie en op social media ziet.
Binnen een sessie van 1,5 uur een volledige gedragsverandering teweeg brengen bij een hond is niet realistisch, daarom is deze methode ook slechts oppervlakkig en niet blijvend.
Deze charlatans gaan voor deze manier, ze zien de hond niet als individu en kijken niet naar oorzaken van gedrag. De honden worden eenduidig gedomineerd en/of fysiek gestraft voor hun gedrag terwijl de honden nooit geleerd hebben hoe ze zich wel moeten gedragen. De hond begrijpt het niet en raakt in de war. In de war zoals bv gefrustreerd, angstig, opvliegerig, agressief of gedrukt etc. Welke reactie de hond zal geven op deze hond-onvriendelijke manier van training hangt af van het individu/ras/karakter van de hond. Er is vanuit de natuur de keuze uit fight, flight, fiddle about or freeze. Vaak is de hond in het begin van slag, dichtgeklapt, heeft gedrukt gedrag en dan lijkt het voor de leek (eigenaar) alsof de methode werkt. Dit gedrag is slechts tijdelijk en oppervlakkig; de hond is in feite murf geslagen. Na enige tijd zal de hond weer terug vallen in zijn oude, gewone (ongewenste) gedragspatroon, omdat hij geen nieuw gedrag heeft aangeleerd wat wel gewenst is.  
Fysieke straffen toepassen schaadt de band tussen hond en baas. Het veroorzaakt stress en het creëert emotionele en gedragsmatige problemen hetzij direct of in een later stadium. 
Agressie beantwoorden met agressie levert juist agressie op, hetzelfde als bij mensen.
Zorg dat je bij de training van je hond aanwezig bent, zodat je kunt zien hoe je hond getraind wordt, geef je hond niet af voor een interne training waarbij je niet weet of ziet wat er gebeurt (een aantal filmpjes toegestuurd krijgen is niet toereikend).
Een belangrijk punt, niet alleen de hond moet getraind worden, ook de baas heeft training nodig. De baas moet leren om de hondentaal te begrijpen, de communicatie is namelijk altijd een wisselwerking. 

Het gaat om een goede samenwerking tussen baas en hond, teamwork!

Kortom, een gewaarschuwd mens telt voor twee, kies voor het welzijn van je hond!
Wees alert, laat je niet inpakken met een mooi verkooppraatje.
Stel gerichte vragen, hoe wordt jouw hond precies getraind? Hondentraining is namelijk maatwerk! Of worden alle honden zogezegd hetzelfde getraind, worden ze in een grote roedel 'stabiele' honden gezet en die corrigeren jouw hond? Wat hebben de trainers dan voor een aandeel in de training? Welke trainingsmethode wordt er gebruikt?Wordt er gebruik gemaakt van beloningen en welke? En wordt er dwang of correcties gebruikt etc? 
Vraag om referenties, is het ongewenste gedrag daadwerkelijk weggebleven of is de hond terug gevallen in zijn oude gedragspatroon of is het probleem wellicht verergerd? Kijk hoe de trainer zijn eigen honden behandelt, zijn deze honden vrolijk en ontspannen, gedragen ze zich vrij en natuurlijk? Of ziet het er dan toch iets meer onnatuurlijk en eigenlijk meer gedrukt uit. Durft de hond zich vrij te bewegen of is hij misschien bang om iets fout te doen en straf te krijgen? 
Maak geen keuze alleen o.b.v. een tarief, referentie of een gelikte website. Zoek naar transparantie; staat er ergens vermeld waar de trainer zijn opleiding heeft gevolgd? Zo nee, vraag hier dan naar, welke opleiding, waar en is deze afgerond?
En last but not least; kijk goed naar je hond, vindt hij de training en trainer leuk, is hij enthousiast? Denk logisch na en luister naar je onderbuik gevoel!