MDOGS - Maatwerk voor honden  
                                                        Wassenaar  06 - 50 66 80 56           

Gedrag & Emotie sessie - Privé begeleiding aan huis of op locatie 

Gedrag & Emotie - privé  
Vertoont je hond gedrag wat je niet wil en weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Is de wandeling niet ontspannen, is het gedrag van je hond niet sociaalvaardig of is hij niet bereikbaar? 
Dit vraagt om privé begeleiding, advies en oefeningen op maat. Kijken naar individu en context en passende begeleiding.


Wil je weten wat wel werkt voor jouw hond?
Een gedragsverandering creëren vanuit achterliggende oorzaken in plaats van symptoombestrijding.
Wil je weten wat nodig is voor een blijvende gedragsverandering? 

Ben je bereid verder te kijken dan het gedrag wat je hond laat zien? Wil je leren werken vanuit de emotie, lichaamstaal en subtiele signalen van je hond, voor een optimale communicatie?
Sta je open voor nieuwe inzichten op hondengebied anno 2022 en wil je leren hoe je het gedrag van je hond kan
beïnvloeden? Ben je bereid dingen anders te doen?  Kun je verwachtingen bijstellen, heb je geduld en tijd om te investeren in je hond?
Ben je in staat nieuwe handvaten te integreren in je dagelijks leven, zolang als nodig vanuit je hond gezien?   

Individu - maatwerk - communicatie 
Kijken welke vorm van communicatie, uitdaging, beloning, begrenzing en motivatie aansluit bij de situatie en hond. 
Het tempo aanhouden wat je hond aangeeft en stapsgewijs werken naar het einddoel.
Eventuele opvallend heden in gangwerk of fysieke klachten van de hond worden altijd meegenomen in het geheel.


Emotie - gedrag - specifieke eigenschappen
Wat betekent het gedrag van je hond, wat zit er achter, welke grenzen geeft hij aan, hoe kun je hier rekening mee houden? Is er sprake van ras specifiek gedrag of andere zaken waar je weinig invloed op hebt? 
Werken met realistische verwachtingen en rekening houden met grenzen aan het
beïnvloeden van gedrag. 


Het doel is een hond in balans.
Een hond die op fysiek, mentaal en emotioneel vlak lekker in zijn vel zit en daardoor automatisch gewenst gedrag vertoont, bereikbaar en stuurbaar is.
Het algeheel welzijn als basis voor honds gedrag en natuurlijke gehoorzaamheid zonder onnodig veel trainingsuren.

Rhodesian Ridgeback Jools wordt incidenteel ingezet als assistentie hond.  • gedrag, lichaamstaal, stress signalen herkennen.
  • je hond leren schakelen in opwinding.
  • je hond veiligheid bieden.
  • je hond leren juiste keuzes te maken.

      

NB voor serieus probleemgedrag wat langere tijd speelt en/of meerdere probleemgedragingen bij de hond, wordt het Gedragstherapie Traject geadviseerd.

 

Kosten: € 130,- voor een eerste sessie van 1,5 uur.
Vervolg sessie € 80,- per uur. 

Reiskosten worden vooraf doorgegeven o.b.v. het opgegeven adres.


Voor aanmelden  Gedrag & Emotie Training 
klik hier info@mdogs.nl