MDOGS   
                                             Training Centre, Katwijk aan Zee. Tel. 06-50 66 80 56           

GEDRAGSTRAINING EN BEGELEIDING VOOR ALLE HONDEN VAN PUP TOT VOLWASSEN HOND;
PUPPY SOCIALISATIE TRAJECT, DETECTIE, FREESTYLE PRAKTIJKTRAINING, GEDRAGSTHERAPIE TRAJECT. 

WERKEN MET HONDEN IN DIENST VAN HET WELZIJN-
DE BASIS VOOR EEN HOND IN BALANS 

-fysiek, mentaal, emotioneel-

Behoeften van de hond
Het is belangrijk om te voldoen aan de behoeften van je hond in het kader van welzijn. Op fysiek, mentaal en emotioneel vlak voor een mooie balans. Probeer je hond tegemoet te komen, meer vrijheid te geven bij goed gedrag, leer hem goeie keuzes maken en voorkom onnodige frustratie en stress.
Het creëren van voorspelbaarheid, beïnvloedbaarheid en daarbij een gevoel van veiligheid voor je hond zijn van wezenlijk belang.
Een hond is een individu met een unieke karakter. Focus niet alleen op zijn gedrag maar houdt ook rekening met zijn emoties als achterliggende oorzaak voor zijn gedrag. Wees je bewust van de ras typische eigenschappen en de grenzen met betrekking tot het beïnvloeden van dit ras specifiek gedrag. Kijk naar de behoeften van de hond, zodat hij goed kan functioneren vanuit realistisch oogpunt. 

 

Training
MDogs training is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op hondengebied. Er wordt gekeken naar gedrag en lichaamstaal en de hond als individu. Door middel van positieve bekrachtiging leert de hond gewenst gedrag aan, waarbij we stem-, voer- en spelbeloning gebruiken. Het gebruik van voerbeloning tijdens training is een effectieve manier om je hond nieuw gedrag aan te leren. Door het gebruik van voer versnel je het het leerproces en versterk je de band tussen jou en je hond. 


Trainingsmethode
De trainingsmethode is persoonlijk en praktijkgericht, waarbij we kijken naar emotie, gedrag, het niveau en de behoeftes van de hond. 
We houden rekening met rasgebonden eigenschappen en het unieke karakter van de hond omdat dit een vast gegeven is.
En niet onbelangrijk, t
rainen moet leuk zijn, voor hond en baas!
Dit gebeurt zonder het gebruik van dwang, pijn of intimidatie, zonder correctie- of hulpmiddelen als gentle-leader, slipketting e.d.


Een hond is niet voor even, voor in het weekend of om mee op pad te gaan als de zon schijnt en het jou uitkomt...
Een hond heb je 24-7 

Een hond leert continu door het maken van associaties, ook wanneer je als baasje 'niks' met je hond doet. We zijn altijd erg bezig met de hond goed gedrag aan te leren, maar onbewust leren we onze hond ook allerlei ongewenst gedrag aan.

Denk bv aan spelen met je handen (i.p.v. een speeltje) met je pup/jonge hond, waardoor het voor de hond normaal wordt om in handen te bijten tijdens spel, want dat is hem immers aangeleerd; 'spelen met handen'.
Of neem het klassieke voorbeeld waarbij een hond opspringt en aandacht krijgt in de vorm van negatieve aandacht en de hond deze actie inclusief wegduwen en laag roepen ed ervaart als een 'leuk spel'.
Dit soort dingen kun je allemaal voorkomen en/of naar je hand zetten als je de leerprincipes van de hond begrijpt. 
Mijn doel is het geven van inzicht en kennis van de hond, zijn gedrag en lichaamstaal, leerprincipes, zodat je dit als hondeneigenaar zelfstandig kan gaan toepassen in het dagelijks leven.

Leren wat een hond nodig heeft om zich sociaal te kunnen gedragen en hoe je dit op een positieve manier kunt beïnvloeden. We werken aan een betere balans in het geheel; het versterken van de band tussen hond en baas, zorgen dat de hond zich veilig voelt, meer zelfvertrouwen opbouwt en meer vertrouwen krijgt, waardoor je een meer natuurlijke gehoorzaamheid krijgt.
Het is belangrijk dat je open staat voor mijn visie en bijbehorende leerstof.
Het is belangrijk dat je tijd wil investeren in je hond, geduld hebt en met het advies en geleerde aan de slag gaat. 

Je krijgt de nodigde informatie, handvatten en oefeningen om in praktijk te brengen of eerder gezegd als manier van leven in te bouwen. H
et daadwerkelijke trainen, oefenen met je hond gebeurt vooral buiten de lesuren. Het is een kwestie van vriendelijk, consequent en duidelijk communiceren met je hond, een beetje geven en een beetje nemen. Veel investeren, je hond ook af en toe tegemoet komen en vooral sturen in wat je wel van hem wil.