MDOGS   
                                             Wassenaar - Katwijk aan Zee - Tel. 06-50 66 80 56           

GEDRAGSTRAINING EN BEGELEIDING VOOR PUP TOT VOLWASSEN HOND;
PUPPY SOCIALISATIE TRAJECT, DETECTIE, FREESTYLE PRAKTIJKTRAINING, GEDRAGSTHERAPIE TRAJECT. 

WERKEN MET HONDEN IN DIENST VAN HET WELZIJN-
DE BASIS VOOR EEN HOND IN BALANS 

-fysiek, mentaal, emotioneel-

Behoeften van de hond
Het is belangrijk om te voldoen aan de behoeften van je hond in het kader van welzijn. Op fysiek, mentaal en emotioneel vlak voor een mooie balans. Probeer je hond tegemoet te komen, meer vrijheid te geven bij goed gedrag, leer hem goede keuzes maken en voorkom onnodige frustratie en stress.
Het creëren van voorspelbaarheid, beïnvloedbaarheid en daarbij een gevoel van veiligheid voor je hond zijn van wezenlijk belang.
Een hond is een individu met een uniek karakter. Houdt rekening met emoties als achterliggende oorzaak voor  gedrag. Wees je bewust van ras typische eigenschappen en de grenzen aan het beïnvloeden hiervan.
Kijk naar de individuele behoeften van de hond, zodat hij goed kan functioneren vanuit realistisch oogpunt. 

 

Training
MDogs training is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op hondengebied. Er wordt gekeken naar emoties en gedrag van het individu. Door middel van positieve bekrachtiging leert de hond gewenst gedrag aan, waarbij we stem-, voer- en spelbeloning gebruiken. Door het gebruik van voer versnel je het leerproces en versterk je de band tussen jou en je hond. 


Trainingsmethode
De trainingsmethode is persoonlijk en praktijkgericht, waarbij we kijken naar emotie, gedrag en individuele behoeftes van de hond. 

En niet onbelangrijk, t
rainen moet leuk zijn, voor hond en baas!
Trainen doen we zonder gebruik van dwang, pijn of intimidatie, zonder correctie- of hulpmiddelen als gentle-leader, slipketting e.d.Een hond heb je 24-7 

Een hond leert continu door het maken van associaties, ook wanneer je als baasje 'niks' met je hond doet. We zijn altijd druk bezig met de hond goed gedrag aan te leren, maar onbewust leren we onze hond ook allerlei ongewenst gedrag aan.

Denk bv aan spelen met je handen (i.p.v. een speeltje) met je pup/jonge hond, waardoor het voor de hond normaal wordt om in handen te bijten tijdens spel, want dat is hem immers aangeleerd; 'spelen met handen'.
Of neem het klassieke voorbeeld waarbij een hond opspringt en aandacht krijgt in de vorm van negatieve aandacht en de hond deze actie inclusief wegduwen en laag roepen ed ervaart als een 'leuk spel'.
Dit soort dingen kun je allemaal voorkomen en naar je hand zetten als je de leerprincipes van de hond begrijpt. 
Mijn doel is het geven van inzicht en kennis van honden, het gedrag, lichaamstaal en leerprincipes, zodat je dit als hondeneigenaar zelfstandig en praktijkgericht kan toepassen.

Wat heeft een hond nodig om zich sociaal te kunnen gedragen en hoe kun je dit op een positieve manier beïnvloeden. Werken aan een balans in het geheel; versterken van de band, zorgen dat de hond zich veilig voelt,  zelfvertrouwen opbouwt, waardoor je natuurlijke gehoorzaamheid krijgt.
Het is belangrijk dat je open staat voor mijn visie en bijbehorende leerstof.
Het is belangrijk dat je tijd en geduld hebt, wil investeren in je hond en met het advies en handvatten aan de slag gaat. 

Je krijgt de nodigde informatie om in praktijk te brengen of eerder gezegd als manier van leven in te bouwen. H
et daadwerkelijke trainen, oefenen met je hond gebeurt vooral buiten de lesuren. Het is een kwestie van vriendelijk en duidelijk communiceren met je hond,  er voor zorgen dat hij kan leren, samenwerken als team.
Veel investeren, een heel leven lang.