MDOGS   
                                             Wassenaar - Katwijk aan Zee - Tel. 06-50 66 80 56           

GEDRAGSTRAINING EN BEGELEIDING VOOR PUPS, PUBERS, VOLWASSEN HONDEN EN SENIOREN;
PUPPY SOCIALISATIE TRAJECT, DETECTIE, FREESTYLE PRAKTIJKTRAINING, GEDRAGSTHERAPIE TRAJECT. 

WERKEN MET HONDEN IN DIENST VAN HET WELZIJN-
DE BASIS VOOR EEN HOND IN BALANS 

-fysiek, mentaal, emotioneel-

Behoeften van de hond
Het is belangrijk om te voldoen aan de behoeften van je hond in het kader van welzijn. Op fysiek, mentaal en emotioneel vlak een mooie balans. Probeer je hond tegemoet te komen, vrijheid te geven bij goed gedrag, leer hem goede keuzes maken en voorkom onnodige frustratie en stress.
Het creëren van voorspelbaarheid, beïnvloedbaarheid en een gevoel van veiligheid voor je hond zijn van wezenlijk belang.
Een hond is een individu met een uniek karakter. . 

 


Training
MDogs training is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op hondengebied. Er wordt gekeken naar achterliggende emoties van gedrag van een individu. We gebruiken stem-, voer- en spelbeloning.
Door het gebruik van voer versnel je leerproces en beïnvloed je emoties bij een hond. Het doel is de band te versterken tussen jou en je hond. 
Trainingsmethode
De trainingsmethode is persoonlijk en praktijkgericht, waarbij we kijken naar emotie, gedrag en individuele behoeftes van de hond. 

En niet onbelangrijk, t
rainen moet leuk zijn, voor hond en baas!
Trainen doen we zonder gebruik van dwang, pijn of intimidatie, zonder correctie- of hulpmiddelen als gentle-leader, slipketting e.d.Een hond heb je 24-7 

Een hond leert continu door het maken van associaties, ook wanneer je als baasje 'niks' met je hond doet. We zijn altijd druk bezig met de hond goed gedrag aan te leren, maar onbewust leren we onze hond ook allerlei ongewenst gedrag aan.

Veel situaties kun je voorkomen en naar je hand zetten als je de leerprincipes van de hond begrijpt. 
Mijn doel is het geven van inzicht en kennis van honden, het gedrag, lichaamstaal en leerprincipes, zodat je dit als hondeneigenaar zelfstandig en praktijkgericht kan toepassen.

Wat heeft een hond nodig om zich sociaal te kunnen gedragen en hoe kun je dit op een positieve manier beïnvloeden. Werken aan een balans in het geheel; versterken van de band, zorgen dat de hond zich veilig voelt,  zelfvertrouwen opbouwt, waardoor je natuurlijke gehoorzaamheid krijgt.
Het is belangrijk dat je open staat voor mijn visie en bijbehorende leerstof.
Het is belangrijk dat je kan en wil investeren in je hond en met het advies en handvatten aan de slag gaat. 

Je krijgt de nodigde informatie om in praktijk te brengen of eerder gezegd als manier van leven in te bouwen. H
et daadwerkelijke trainen, oefenen met je hond gebeurt vooral buiten de lesuren.