MDOGS - Maatwerk voor honden  
                                                        Wassenaar  06 - 50 66 80 56           

WELZIJNSGERICHT 

-fysiek, mentaal, emotioneel-

Welzijnsbehoeften van de hond
Het is belangrijk om tegemoet te komen aan de behoeften van een hond. Een balans creëren op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Een hond is een individu met intrinsieke motivaties en ras typische eigenschappen. Belonen, begrenzing, voorkomen van onnodige negatieve ervaringen, frustratie of stress.
Voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid is belangrijk voor een hond, dit zorgt voor een gevoel van veiligheid.
  

 

Gedrag wordt aangestuurd door emotie 
MDogs werkwijze is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op hondengebied.
We kijken naar achterliggende oorzaken van gedrag, zoals emoties, leerervaringen, ras typische eigenschappen en individuele behoeften. 
 

Trainingsmethode
We maken gebruik van o.a. management, beloning, begrenzing en keuzevrijheid om de hond gewenst gedrag aan te leren.
Gebruik van voer versnelt het leerproces en beïnvloed de emoties van je hond op een positieve manier.  
Belangrijk; t
rainen moet leuk zijn, voor hond en baas. Een communicatie met tweerichting, op basis van vertrouwen, respect en teamwork. Geen gebruik van dwang, pijn, intimidatie, correctiemiddelen.


Een hond leert 24-7 

Een hond leert door het maken van associaties, dit is een continu proces. Onbewust leren we onze hond ook ongewenst gedrag aan. 
Mijn doel is het geven van inzicht en kennis van honden, hondengedrag, lichaamstaal en leerprincipes, zodat je dit zelfstandig en praktijkgericht kan toepassen.
Begrijpen wat een hond nodig heeft om zich gewenst sociaal te kunnen gedragen en hoe kun je dit realiseren.