KLACHTENPROCEDURE


Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, verneem ik dat héél graag van u.
Ik zal mijn fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. Ik wil er ook van leren voor de toekomst. Daarom stel ik het zeer op prijs als u mij hierover informeert. 


Bespreek uw klacht eerst
Ik houd niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zal ik er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met mij. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bied ik natuurlijk graag!
  
Officiële klacht indienen
Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht met juiste informatie omschrijven en naar mij mailen.
Zodra ik over deze gegevens beschik ga ik met uw klacht aan de slag en houd ik u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. 
 
Wat doe ik met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin ik vermeld:
een korte beschrijving van uw klacht;
hoe en wanneer ik uw klacht onderzoek;
op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.
 
Verantwoordelijkheden rond behandeling 
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de SPPD altijd ingelicht. Deze zal de klacht niet zelf behandelen maar wel toezien op de afhandeling ervan.
 
Verloop behandeling klacht 
Aan de hand van de klacht en het horen van de betrokkenen binnen mijn organisatie vorm ik een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.
Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.
Ik streef ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.
 
Tot slot 
Ik zal er alles aan doen om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat mijn reactie u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de SPPD (stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen): www.sppd.nl.
 

 
Vermeld aub in uw mailbericht 
 
Uw naam:
Naam van uw hond:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
  
Omschrijving klacht: (probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren) 
 
Gewenste oplossing/reactie (heeft u een voorstel voor eventuele oplossing of reactie?) 
 
Plaats:
Datum:
Handtekening: