MDOGS   
                                                 MDogs Training Centre, 1e Mientlaan 27 Katwijk           

MDOGS Training & Advies - Aandacht voor het individu

Gediplomeerd Hondengedragstherapeut, Kynologisch Instructeur, 
Detectie Instructeur SIFD Level 2  
in Zuid-Holland.

Miriam Nijdam-May (1972)Lid van O&O (Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding). 
Geaccrediteerd door de SPPD (
Platform van Professionele Diergedragsdeskundigen). 
Lid van de APDT Be-Ne (Internationale 
Association of Pet Dog Trainers in Belgie en Nederland). 
MDogs maakt deel uit van het professionele netwerk van DogVision gedragstherapeuten en heeft goede samenwerking met collegae gedragstherapeuten, orthomanuele dierenartsen en hondendagopvang. 


Communicatie is tweerichtingsverkeer
Communicatie met honden verloopt soepel als je de hondentaal begrijpt.
Maar hoe herken je de subtiele signalen van je hond?
Hoe weet je wat zijn gedrag betekent en hoe kun je hier het beste op inspelen? Kennis van hondengedrag en lichaamstaal en weten hoe je dit kunt beïnvloeden met je eigen gedrag is de basis voor een goede communicatie met je hond. 

MDogs adviseert en begeleidt hondeneigenaren die hier actief mee aan de slag willen. 

 

Visie
MDogs werkt met 1 op 1 communicatie vanuit vertrouwen, respect en samenwerking. E
motioneel welzijn is de basis voor een stabiele, zelfzekere hond. Als een hond zich veilig en ontspannen voelt, staat hij open voor leerproces en kan hij gehoor geven aan wat je vraagt (gehoorzaamheid). MDogs ziet de hond als individu met emoties, wat direct en indirect van invloed is op gedrag en algeheel welzijn. 
Werken met honden is altijd maatwerk en vraagt om een flexibele opstelling. 


Werkwijze
Bij MDogs wordt er gekeken naar de hond als individu met begrip voor zijn eigenheid, motivatie en ras typische eigenschappen. Met de juiste begeleiding kun je een hond leren juiste keuzes te maken en verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn er ook grenzen aan het beïnvloeden van (ras) typisch gedrag. De werkwijze van MDogs is gebaseerd op maatwerk, belonen van rust en goed gedrag, anticiperen op en ombuigen van ongewenst gedrag. (Zelf)beheersing ontwikkelen en onnodige frustratie en stress voorkomen. 

Leven met een hond, investeren in opvoeding en training is een way of life met voor de hond duidelijk regels en communicatie en dus geen een of ander trucje. 

Het leerproces bij een hond geldt 24/7 en ons gedrag heeft een grote invloed hier op. Het niveau en tempo van leren wordt bepaald door de hond.Mijn werkwijze levert je plezier en nieuwe inzichten op en een ijzersterke band tussen jou en je hond, gebaseerd op onvoorwaardelijk en wederzijds begrip, respect en vertrouwen. Met mijn visie krijg je een hond met vrolijk, natuurlijk hondsgedrag die ook gehoorzaamheid beheerst met de nodige grenzen. Zo kun je met je hond als beste vriend samen gelukkig door het leven.

Samenwerking MDogs & Hondendagopvang Lobbes


Miriam Nijdam is geregeld werkzaam bij Lobbes Hondendagopvang en pension met grote groepen honden van diversen soorten en maten.
De verschillende honden van Lobbes bieden een mooie socialisatie mogelijkheid voor pups.
Het Training Centre en Hondenopvang zijn beide gevestigd in het pand aan de 1e Mientlaan.
MDogs Indoor Training Centre 
Een professioneel indoor trainingsruimte om met je hond te trainen. 
Het Training Centre is ideaal voor je pup; droog, warm, veilig en comfortabel, alles voor een positieve ervaring! 

Voor een virtuele rondleiding zie de video bij CONTACT.

MDogs biedt training en advies op maat, zowel privé, in groepsverband en online.