MDOGS   
                                                 MDogs Training Centre, 1e Mientlaan 27 Katwijk           

MDOGS Training & Advies - Kijken naar het individu

Gediplomeerd Hondengedragstherapeut, Kynologisch Instructeur, 
Hoopers Instructeur,
Detectie Instructeur SIFD Level 2  
in Zuid-Holland.

Miriam Nijdam-May (1972)


Lid van O&O (Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding). 

Geaccrediteerd door de SPPD (Platform van Professionele Diergedragsdeskundigen). 
Lid van de APDT Be-Ne (Internationale 
Association of Pet Dog Trainers in Belgie en Nederland). 
MDogs maakt deel uit van het professionele netwerk van DogVision gedragstherapeuten en heeft goede samenwerking met collegae gedragstherapeuten, orthomanuele dierenartsen en hondendagopvang. 


Communicatie is tweerichtingsverkeer

Communicatie met honden verloopt soepel als je de hondentaal begrijpt.
Maar hoe herken je subtiele signalen van je hond?
Hoe weet je wat zijn gedrag betekent en hoe kun je hier het beste op inspelen? Kennis van hondengedrag, lichaamstaal en leerprincipes is nodig om invloed te kunnen uitoefenen op het gedrag van je hond, het is de basis voor een goede communicatie. 

MDogs adviseert en begeleidt hondeneigenaren die hier actief mee aan de slag willen. 

 


 

Visie
MDogs werkt met 1 op 1 communicatie vanuit vertrouwen, respect, rust en samenwerking. E
motioneel welzijn is de basis voor een stabiele, zelfzekere hond. Als een hond zich veilig en ontspannen voelt, staat hij open voor leerproces en kan hij gehoor geven aan wat je vraagt (gehoorzaamheid). De hond is een individu met emoties, welke direct en indirect van invloed zijn op het gedrag en algeheel welzijn. Werken met honden is maatwerk en vraagt om een flexibele aanpak welke is afgestemd op hond en situatie. 


Werkwijze
Bij MDogs wordt er gekeken naar de hond als individu met begrip voor zijn eigenheid, motivatie en ras typische eigenschappen. Met passende begeleiding kun je een hond leren juiste keuzes te maken en verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan het beïnvloeden van (ras) typisch gedrag. Als je werkt naar een balans in emoties, ontwikkel je evenredig gedrag; rust, (zelf) beheersing en zelfvertrouwen bij je hond. Effectief trainen met plezier, op basis van samenwerking en voorkomen van onnodige frustratie en stress opbouw bij je hond. 

Leven met een hond is een way of life, oneindig investeren en opbouwen van een vertrouwensband. 

Het leerproces bij een hond geldt 24/7 en het gedrag van het baasje heeft een grote invloed hier op. 
Mijn werkwijze levert je plezier en nieuwe inzichten op en een sterke vertrouwensband tussen jou en je hond, gebaseerd op onvoorwaardelijk en wederzijds begrip en respect. Het doel is een vrolijke hond met natuurlijke gehoorzaamheid en honds gedrag inclusief de nodige grenzen. Samen met je hond als 'best friend' happy door het leven.


Samenwerking MDogs & Hondendagopvang Lobbes


Miriam Nijdam is geregeld werkzaam bij Lobbes Hondendagopvang en pension met grote groepen honden van diversen soorten, maten en karakters.
De verschillende honden van Lobbes bieden een mooie bijdrage in de socialisatie mogelijkheid voor pups tijdens het Puppy Socialisatie Traject.
Het Training Centre en Hondenopvang zijn beide gevestigd in hetzelfde pand.
MDogs Indoor Training Centre 
Een professionele indoor ruimte voor hond & baas om in te trainen. 
Het Training Centre is ook ideaal voor pups; warm, veilig en comfortabel, alles voor een positieve ervaring! 

Voor een virtuele rondleiding zie de video bij CONTACT.

MDogs biedt training en advies op maat; als privé begeleiding, in groepsverband en als online training.